Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten

Privacyverklaring

De binnenstad van Weert.
De binnenstad van Weert.

Privacyverklaring

De gemeente Weert wil je graag informeren over hoe we persoonsgegevens verwerken. Deze verklaring is van kracht met ingang van september 2023. De gemeente Weert heeft het recht om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.

De gemeente Weert is verantwoordelijk voor een juiste, behoorlijke en zorgvuldige verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierbij wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gevolgd. De AVG is de basis voor deze privacyverklaring.

De gemeente Weert verwerkt op deze website geen persoonsgegevens van jou. 

Als je persoonsgegevens invult in het sollicitatieformulier op BanenpleinLimburg, worden die verzameld voor het beoordelen van je sollicitatie en om eventueel contact met je op te nemen.

De bewaartermijnen die Banenplein Limburg gebruikt, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

 

Je hebt een aantal rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die de gemeente van jou verwerkt. Zo kun je vragen aan de gemeente om jouw persoonsgegevens zelf in te zien. Als de gegevens niet juist of onvolledig zijn, kun je vragen aan de gemeente om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. Indien dit wettelijk mag zal de gemeente Weert dit voor je doen. Kijk op de pagina 'Jouw privacyrechten' voor meer informatie over jouw privacyrechten, hoe je een verzoek kunt indienen, en hoe wij dit verzoek behandelen.

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op via privacy@weert.nl.

Als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je dit melden aan de Functionaris Gegevensbescherming via:

  • e-mail: FG@weert.nl, of
  • schriftelijk: Gemeente Weert, t.a.v. de functionaris voor de gegevensbescherming, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

De Functionaris Gegevensbescherming is aangesteld door de gemeente Weert, en is aangesteld als onafhankelijk toezichthouder en controleur op de kwaliteit van de uitvoering van privacywetgeving en –beleid. De Functionaris Gegevensbescherming ontvangt de klacht en zet deze door naar betreffende afdeling samen met zijn onafhankelijk advies. De afdeling behandelt de klacht met kennis van de Functionaris Gegevensbescherming.

Komen jij en de betreffende afdeling er desondanks toch niet samen uit, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit voor Persoonsgegevens. Voor diens contactgegevens en meer informatie over de bescherming van jouw persoonsgegevens, kijk je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Ga naar de homepage